SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI(GÜVENLİK VE TEMİZLİK) EVRAK TESLİMİ HAKKINDA DUYURU

29.11.2021

             Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Sürekli işçi alımı(güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi) kadrolarına ilişkin göreve başlamaya hak kazanan (asil olarak listede yer alan) adayların 13/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar, aşağıda belirtilen belgelerin tamamlayarak il müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

                Posta, kargo veya kuryeyle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye imkânları bulunmayanlar (mücbir sebeplerine ilişkin belgelerini ibraz etmek kaydıyla) belgelerini yakınları aracılıyla teslim edebileceklerdir.

 

İstenen Belgeleri:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.(siteden temin)

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış

olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya resmi makamlardan alınan onaylı örneği.

c)Güvenlik görevlileri için özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi

d) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf.

e) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan. (siteden temin)

f) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan. (siteden temin)

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan. (siteden temin)

 

Siteden Temin Edilecek Evraklar:

-Adres Beyan Formu.doc-

  -Adli Sicil Kaydı Beyanı.doc-

  -Sağlık Durumu Beyan Formuu.docx-

  -Askerlik Durumu Beyan Formu.doc-