YURT YÖNETİM PERSONELİ ATAMASI HAKKINDA DUYURU

06.07.2021

  Bakanlığımız taşra teşkilatı  gençlik  ve  spor  il müdürlüklerinde sözleşmeli yurt yönetim personeli pozisyonunda istihdam edilmek üzere, 15-26/03/2021 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav neticesinde başarılı olan adaylara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımız ve Genel  Müdürlüğümüz  resmi  internet  sitelerinde  ilan  edilmiş  olup,  il  bazında  başarı  sırasına  göre asıl adaylar ve yedek kazananların sıralaması yapılmıştır.

Adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak olmayıp, evrak teslimi sonrasında ilgili mevzuata göre gerçekleştirilecek inceleme sonrasında atama işlemleri başlatılacaktır.

Asıl sırada başarılı olan adayla göreve başlama işlemlerinin başlatılabilmesi için aşağıda sıralanan belgeleri 31/07/2021 tarihine kadar Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

 

İstenen Belgeleri:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış

olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya resmi makamlardan alınan onaylı örneği.

c) Merkezi sınav sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

ç) Yazılı özgeçmiş.

d) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf.

e) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

f) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

ğ) Mal bildirim beyanı.

1- Adli Sicil Kaydı Beyanı.doc

2- Adres Beyan Formu.doc

3- Askerlik Durumu Beyan Formu.doc

4-Mal Bildirim Formu.doc

5-Sağlık Durumu Beyan Formu.docx