KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU

KADROYA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU

28 MART 2018 / Bilal KESKİN
       Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılan taşeron firma elemanlarının  sürekli işçi
 statüsüne geçirilmesine
 ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince ,
kurulan sınav tespit Komisyonun tarafından yapılan Sözlü ve Uygulamalı sınavlarda
personellerin Başarılı- Başarısız olduklarına dair 
 isim listeleri  İl Müdürlüğü binasının
giriş 
katında panoya 28.03.2018 tarihinde asılmış olup itiraz süresi 1(Bir)gündür.